ประเภทของผ้าฝ้าย 100% ที่นำมาใช้ผลิต เสื้อยืด

ประเภทของผ้าฝ้าย 100% ที่นำมาใช้ผลิต เสื้อยืด

เสื้อยืด การนำผ้าฝ้าย 100% มาใช้ใน การผลิตเสื้อยืด สามารถแบ่งคุณภาพออกเป็นหลายแบบ ซึ่งสามารถดูที่ความบริสุทธิ์ของเส้นใยฝ้าย ความหนา และ การเรียงตัวของเส้นใยฝ้าย โดยคุณภาพของผ้า Cotton 100% ในท้องตลาดได้แบ่งออกได้เป็น

 

1.แบ่งตามชนิดของเบอร์เส้นด้าย ตามเบอร์เส้นด้าย หรือตามชนิดของเบอร์ผ้า โดยทั่วไปได้ 3 เบอร์ คือ 20,32,40 ตามลำดับ

 

- ผ้าคอตตอน 100 % No. 20 สำหรับผ้าเบอร์นี้เนื้อผ้าจะมีความหนามากกว่าเบอร์ 32 เนื่องจากขนาดเส้นด้ายที่ใหญ่กว่า โดยทั่วไปผ้า Cotton ที่นิยมนำมาใช้ทำเสื้อยืดและเสื้อโปโล ในราคาระดับปานกลางถึงสูงคือผ้า Cotton 100% เบอร์ 20 เหมาะสำหรับผู้ชาย และ 32  เหมาะสำหรับผู้หญิง

 

- ผ้าคอตตอน 100 % No.32 เนื้อผ้าจะมีความหนาน้อยกกว่าเบอร์ 20 ส่วนใหญ่นิยมเอามาทำ เสื้อยืด ที่เน้นความนุ่มสบาย การใส่เสื้อยืด ชนิดนี้จะเหมาะกับพื้นที่อาการศอบอุ่น ไปจนถึงอากาศร้อน

 

- ผ้าคอตตอน 100 % No. 40 หรือเบอร์เส้นด้ายที่สูงเกิน 40 ขึ้นไปจะพบเห็นได้ไม่มากนักในท้องตลาด ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าที่ต้องสั่งทอขึ้นโดยเฉพาะตามเบอร์ที่ต้องการ เพราะกระบวนการในการผลิต(ปั่นเส้นด้าย)ให้เส้นด้ายมีขนาดเล็กต้องอาศัย เครื่องจักรและการผลิตที่ยุ่งยากซับซ้อน จึงมีต้นทุนที่สูงในการผลิต เมื่อนำมาผลิตเสื้อยืดก็จะมีต้นทุนสูงตามไปด้วย ถ้า เบอร์น้อย จะใช้ด้ายเส้นใหญ่ เบอร์มาก ใช้ด้ายเส้นเล็ก เช่นส่วนเบอร์ 40 มักจะนำมาทำเสื้อสำหรับเด็กอ่อน หรือเสื้อที่เน้นความบางเป็นพิเศษ และเสื้อยืดแบรนด์เนมบางรุ่นเบอร์ที่สูงกว่า 40 จะเป็นเสื้อยืดที่ต้องสั่งทอผ้าขึ้นเป็นพิเศษ

 

2.แบ่งตามกระบวนการผลิตเส้นด้าย

 

กระบวนการผลิต เป็นตัวบ่งบอกถึงคุณภาพของเนื้อผ้า เพื่อให้ได้เส้นใยที่มีคุณภาพทั้งในด้านการเรียงตัวของด้ายที่มีความหนาแน่น สม่ำเสมอและกำจัดสิ่งสกปรกแปลกปลอมออกจากเส้นใยเพื่อให้ได้เส้นด้ายที่มี คุณสมบัติที่ดีเมื่อไปทอเป็นผ้าผืน ซึ่งการแบ่งเกรดผ้าเริ่มตั้งแต่

 

พันธุ์ของฝ้ายที่เลือกใช้ พันธุ์ที่ดีจะให้เส้นใยที่ยาว เหนียวนุ่ม เมื่อนำมาปั่นเป็นเส้นด้ายจะทำให้ได้เส้นด้ายที่มีคุณภาพดี การคัดแยกคุณภาพหลังเก็บเกี่ยว กระบวนการผลิต ดังนั้นทำให้มีการแบ่งเกรดผ้าฝ้ายที่ผ่านกระบวนการผลิตเส้นด้วย ออกเป็น 3 เกรดคือ

 

- คอตตอน OE คุณสมบัติ มีคุณภาพ เกรดต่ำสุด ราคาถูก

 

ผ้าคอตตอน OE ไม่ผ่านกระบวนการคัดคุณภาพของเส้นใยฝ้าย T-shirt cotton ชนิดนี้จะมีความกระด้างกว่าอีกสองประเภทรวมถึงความเหนียวทนต่ำขาดง่าย เป็นผ้า คอตตอน เกรดต่ำสุด และมีราคาถูกสุด เนื่องจากต้นทุนในการใช้เครื่องจักรและกระบวนการในการผลิตจากเส้นใยฝ้ายเป็น เส้นด้ายต่ำสุด

 

- คอตตอน Semi คุณสมบัติ มีคุณภาพ เกรดดี ราคาปานกลาง

 

ผ้าคอตตอน Semi ผ่านกระบวนผลิตเส้นด้ายโดยวิธีการสางเส้นใยฝ้ายโดยครื่องจักรทำให้ได้ผลผลิต เป็น เส้นด้ายใยสั้น ที่มีขนาดใหญ่ (เบอร์ 20 – 32) และมีความเนียนนุ่มและกระด้างในระดับปานกลาง

 

- คอตตอน Combed หรือ คอตตอน Comb คุณสมบัติ คุณภาพ เกรดดีมาก และราคาสูง

 

ผ้าคอตตอน Comb ผ่านกระบวนผลิตเส้นด้ายโดยวิธีการหวีเส้นใยด้วยเครื่องจักร โดยมีกระบวนที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนกว่าแบบการสาง ทำให้ได้ผลผลิตเป็น เส้นด้ายที่มีขนาดเล็ก (เบอร์ 32 ขึ้นไป) และสามารถขจัดสิ่งสกปรกออกจากเส้นใยได้ในเปอร์เซ็นที่มากกว่า รวมถึงได้เส้นด้ายที่มีเส้นใยที่ยาวกว่า เมื่อนำมาทอเป็นผ้าผืนจึงเป็นผ้าคอตตอนที่เนื้อดีมีความนุ่ม และกระด้างในระดับต่ำ เหนียวทน ขาดยาก มีความมัน

 

แหล่งที่มา: http://www.noproblemgarment.com

 

ประเภทของผ้าฝ้าย 100