วิธีตัดเย็บเสื้อยืดคอกลม​

การตัดเย็บเสื้อยืดคอกลม สามารถจัดไว้ในระดับพื้นฐานของงานเย็บจักร หรืการเย็บผ้าในงานอุตสาหกรรมอย่างหนึ่ง โดยมีขั้นตอนการตัดเย็บที่ต้องรู้ และแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ หลังจากที่เราตัดชิ้นผ้าเพื่อการเย็บเป็นลำตัวด้านหน้าของเสื้อยืดได้ 1 ชิ้น, ลำตัวด้านหลัง 1 ชิ้น, แขน 2 ชิ้นซ้าย และขวา รวมทั้งชิ้นที่จะเย็บเป็นคอเสื้อ 1 ชิ้น เรียบร้อยแล้ว วิธีการเย็บต้องเริ่มดังนี้

 

ขั้นตอนที่ 1 ให้เริ่มเย็บบริเวณไหล่ทั้ง 2 ข้าง โดยใช้ชิ้นส่วนด้านหน้า และด้านหลัง ของเสื้อยืดมาประกบติดกันให้เรียบร้อย

 

ขั้นตอนที่ 2 คือ การเย็บชิ้นคอเสื้อยืด ซึ่งต้องเย็บเตรียมพร้อมไว้ก่อน ขึ้นอยู่ที่ความถนัดของช่างเย็บผ้าแต่ละคน หากเป็นงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องแข่งกับเวลา หรือคิดค่าจ้างเป็นจำนวนชิ้น ก็ต้องเตรียมชิ้นคอไว้ให้เรียบร้อยเพื่อความรวมเร็วในการนำมาประกอบเป็นตัวเสื้อยืด ส่วนเรื่องวัสดุหรือผ้าที่ใช้ทำชิ้นคอนั้น จะมีให้เลือกหลายอย่างแล้วแต่การออกแบบตามลักษณะงาน อาจใช้เป็นผ้ายืด หรือผ้าเนื้อเดียวกับตัวเสื้อก็ได้ เย็บชิ้นคอให้ติดกับตัวเสื้อ กลับเสื้อจากด้านในออกมา เพื่อเตรียมให้พร้อมในการทำงานขั้นต่อไป

 

ขั้นตอนที่ 3 เย็บคิ้วรอบคอเสื้อ ให้เข้ารูปเรียบร้อยตามแนวคอเสื้อ และเพื่อความทนทานในการใช้งาน เป็นขั้นตอนที่พิเศษ และเป็นเคล็ดลับในการเย็บเสื้อยืดของช่างแต่ละคน เพราะช่างบางคนก็ทำ บางคนก็ไม่ทำเนื่องจากอาจเสียเวลาในการเย็บไปบ้าง เป็นขั้นตอนที่ไม่บังคับ และไม่ตายตัวในการเย็บ

 

ขั้นตอนที่ 4 เย็บโพ้งลาลูกโซ่บริเวณส่วนคอเสื้อ ซึ่งอาจจะทำหรือไม่ก็ได้ หากต้องการลดต้นทุนและเวลาในการเย็บก็ไม่ต้องทำ แต่ส่วนใหญ่มักจะทำเพื่อความสวยงาม เรียบร้อย และคงทน การเย็บส่วนนี้ควรใช้จักรเข็มคู่ หรือที่เรียกว่าจักรโพ้ง 3 เข็ม เพื่อกันไม่ให้เศษผ้าหลุดลุ่ยภายหลัง

 

ขั้นตอนที่ 5 การเย็บแขนเสื้อทั้งซ้าย และขวาเพื่อให้ติดกับตัวเสื้อ โดยเริ่มจากการเย็บแขนเสื้อก่อนด้วยการพับปลายแขน โดยอาจใช้จักรเฉพาะงาน เช่น จักรลาโรยหรือลาชาย เย็บแขนเสื้อให้ติดกับลำตัวเสื้อ โดยการประกบชิ้นแขนทั้ง 2 ข้างให้เข้ากับส่วนลำตัว โดยให้ด้านหน้าตัวเสื้อประกบกับด้านหน้าอีกข้างหนึ่งแล้วจึงทำการเย็บให้เรียบร้อย เมื่อได้ด้านหนึ่งแล้ว ให้เริ่มต้นใหม่กับอีกด้านหนึ่งทำเหมือนกัน  

 

ขั้นตอนที่ 6 เย็บโพ้งด้านข้าง ไล่ลงมาตั้งแต่ปลายแขนเสื้อผ่านไปทางตะเข็บด้านข้าง ลงมาจนสุดความยาวของลำตัว ด้วยจักรโพ้งอุตสาหกรรม

 

ขั้นตอนที่ 7 กลับมาที่จักรลาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อลาชายเสื้อยืดทั้งตัวให้เรียบร้อย เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการเย็บเสื้อยืดแบบย่อ ๆ