หน้ากากอนามัย ใช้อย่างไร

วิธีใส่หน้ากากอนามัยที่คุณควรรู้ เทรนด์ใหม่คนเมืองไม่ว่าจะไปทางไหน จะต้องเห็นคนสวมหน้ากากอนามัย ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องดี ที่หลายคนหันมาสนใจกับสุขภาพของตัวเองมากขึ้น ด้วยการปกป้องระบบทางเดินหายใจ แต่ถ้าสังเกตกันให้ดี ๆ จะเห็นว่าบางคนใส่แบบผิดข้าง เพราะเอาด้านสีเขียวออกบ้าง หรือกลับเอาด้านสีขาวออกบ้าง จนเกิดความสับสนว่าจริง ๆ แล้วหน้ากากอนามัยใส่ด้านไหนกันแน่ วิธีใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องเป็นอย่างไร อย่างช้าเราควรไปทำความเข้าใจกันดีกว่า

 

หน้ากากอนามัยนั้นมีอยู่ 2 แบบด้วยกัน คือ

 

1.หน้ากากอนามัยแบบทั่วไป หรือแบบที่เราเห็นคุณหมอใช้กันนั่นแหละ เป็นกากอนามัยที่ใช้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ผ่านการไอหรือจาม แต่บริเวณด้านล่างจะไม่สามารถป้องกันสารปนเปื้อนจากการสูดดมได้

 

2.หน้ากากอนามัยอีกแบบก็ คือ หน้ากากอนามัย N95 มีลักษณะครอบบริเวณปากและจมูกอย่างมิดชิด เป็นหน้ากากที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยป้องกันเชื้อโรคที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ได้เป็นอย่างดี ใช้ในวงการแพทย์ที่ต้องการความปลอดภัยสูง เช่น การป้องกันเชื้อวัณโรค หรือเชื้อแอนแทรกซ์ และบุคลากรที่ใช้ป้องกันสารเคมีต่าง ๆ

 

สำหรับการใช้งานของบุคคลทั่วไป สามารถเลือกใช้ได้ทั้ง 2 แบบ ตามแต่ละหาได้ ที่สำคัญ คือ ต้องรู้ว่าหน้ากากอนามัยควรใส่ด้านไหน และวิธีใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง จึงจะได้ประโยชน์สูงสุด หน้ากากอนามัยแบบทั่วไปควรใส่ให้พอดีกับใบหน้า หันด้านที่มีสีเข้มออกด้านนอก และให้ขอบที่มีลวดอยู่ด้านบน หากเป็นแบบไม่มีสี ต้องสังเกตรอยพับของหน้ากากอนามัยให้ดี หากมุมของรอยพับชี้ลงด้านล่าง ให้ใช้ด้านนั้นจะเป็นด้านนอก ให้ใส่ไว้ด้านนอกเท่านั้น

 

ส่วนวิธีใส่หน้ากากอนามัยแบบ N95 ให้ถือหน้ากากไว้ ก่อนครอบไว้ที่บริเวณปากและจมูก ดึงสายรัดที่อยู่ด้านล่างคล้องที่ศีรษะ แล้วดึงลงไปใต้ใบหู ดึงสายรัดเส้นบนคล้องให้อยู่บริเวณหลังศีรษะ บีบบริเวณเส้นลวดด้านบนให้พอดีกับร่องจมูก การทดสอบความพอดี ให้ใช้มือทั้งสองข้างทาบบริเวณหน้ากาก แล้วลองหายใจเข้า-ออก หากหน้ากากพอดีกับใบหน้าแล้ว ให้สังเกต เวลาหายใจเข้าหน้ากากจะยุบตัว เวลาหายใจออกจะพองตัว

 

แต่ถ้าหน้ากากที่ใช้เปียกหรือปนเปื้อนสารคัดหลั่ง เช่น น้ำลาย น้ำมูก ควรเปลี่ยนหน้ากากอนามัยอันใหม่ทันที ไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำให้ทิ้งไปเลย ก่อนทิ้งควรนำหน้ากากที่ใช้แล้วใส่ถุงพลาสติกปิดฝาถุงให้มิดชิด หรือทิ้งในถังขยะที่ระบุว่าถังติดเชื้อ และควรล้างมือทำความสะอาด ฆ่าเชื่อเพื่อป้องกันการตกค้างของเชื้อโรค

 

หน้ากากอนามัยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ก็จริง แต่ก็ไม่สามารถป้องกันได้ 100% แม้จะเลือกสวมชนิด N95 ก็ตาม ก็ป้องกันได้แค่ 95% เท่านั้น ดังนั้นไม่ควรฝากความหวังไว้ที่หน้ากากอนามัย เพราะยังมีทางเลือกอื่นที่แน่นอนกว่ามาก คือ การดูแลตนเองมิให้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ปฏิบัติตนตามกำแนะนำของแพทย์ รักาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ