คุณสมบัติของ หน้ากากผ้า ในการป้องกันโรค

คุณลักษณะของผ้า และคุณลักษณะของหน้ากากที่ทำจากผ้า โรคระบาดโควิด-19 หรือไวรัสโคโรน่าระบาดหนักมากขึ้น จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่ในต่างประเทศเท่านั้น แม้ในบ้านเราก็มีผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกวัน ข้อมูลวันที่ 3 เมษายน 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 103 ราย ทำให้มียอดสะสม 1,978 ราย ขณะที่ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 4 ราย รวมมีผู้เสียชีวิตสะสม 19 ราย รักษาหายแล้วและกลับบ้านได้ จำนวน 581 ราย

 

แน่นอนประชาชนเกิดความตื่นหนก และตระหนักถึงความปลอดภัย ทุกคนต่างมองหาอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง เช่น หน้ากากอนามัย แต่ต้องยอมรับว่าค่อนข้างที่จะหายาก เมื่อความต้องการมีอยู่มากแต่ไม่สามารถหาได้ จึงมีสินค้าทดแทนอย่าง “หน้ากากผ้า” ออกมาจำหน่าย ล่าสุดกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีข้อแนะนำ คุณลักษณะผ้าที่ใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัยสำหรับประชาชน เพื่อใช้ในการลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นการกำหนดคุณลักษณะของผ้า และของหน้ากากที่ทำจากผ้า ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เช่น คุณภาพของผ้าที่จะนำไปใช้ต้องเป็นผ้าทอ ผ้าถัก ที่ทำมาจากเส้นใยธรรมชาติ เส้นใยประดิษฐ์ หรือเส้นใยผสม ควรมีความสะอาด อ่อมนุ่มเมื่อสัมผัส ไม่ระคายเคือง มีความปลอดภัยและความคงทนพอสมควร

 

ขณะเดียวกัน คณะกรรมการครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทย ได้มีมติเห็นชอบในหลักเกณฑ์ให้ใช้เครื่องหมาย “Smart Fabric หน้ากากผ้า” อนุมัติให้ผู้ประกอบการผลิตหน้ากากผ้าออกจำหน่ายได้ โดยโครงการนี้ระบุไว้ว่าเป็นไปด้วยความสมัครใจ ไม่ได้บังคับแต่อย่างใด

 

ให้จัดเรียงชั้นผ้าให้เหมือนกับหน้ากากอนามัยจริง ขนาด A4 จำนวน 3 ชิ้น ซึ่งจะต้องเย็บริมให้เรียบร้อยโดยรอบ และให้ระบุด้านหน้าผ้าด้วย การส่งหน้ากากไปทดสอบ ต้องส่งจำนวน 10 ชิ้น ให้กับสถาบัน ฯ ส่วนในกรณีที่ต้องการจะทดสอบคุณสมบัติการซับน้ำ ต้องส่งผ้าที่จะซับน้ำ ขนาด 0.5 เมตร โดยต้องระบุด้านหน้าผ้าให้ชัดเจน

 

ถ้าผู้ผลิตต้องการขอทดสอบ ให้ส่งตัวอย่างโดยการใส่ถุงให้เรียบร้อย ส่งไปยังหน่วยบริการลูกค้า ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ โดยให้ส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตัวเอง

 

หน่วยบริการจะใช้เวลาทดสอบประมาณ 7 วันทำการ โดยจะแจ้งกลับหาลูกค้า เพื่อทบทวนคำขอและแจ้งยอดค่าทดสอบ ต่อไป

 

ขั้นตอนการชำระเงิน และส่งหลักฐานการชำระเงินให้ส่งทางอีเมลN [email protected] เมื่อผ่านหลักเกณฑ์แล้ว จะได้รับการอนุมัติให้ใช้สัญลักษณ์ Smart Fabric ได้ ทั้งผลิตภัณฑ์หน้ากาก บรรจุภัณฑ์ และการประชาสัมพันธ์

 

การทดสอบผ้าที่จะนำมาผลิตหน้ากาก จะมีทดสอบ และตรวจสอบด้วยกัน 5 เรื่องหลัก ๆ ดังนี้

 

1.ปริมาณอากาศที่ต้องซึมผ่าน ซึ่งจะต้องมากกว่า 1 ลูกบาศก์ เซนติเมตรต่อตารางเมตร/วินาที แต่ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 ลูกบาศก์ เซนติเมตรต่อตารางเมตร/วินาที

 

2.ความหนาแน่น

 

3.ปริมาณฟอร์แมลดีไฮด์ มีปริมาณน้อยกว่าหรือเท่ากับ 75 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

 

4.สีเอโซ ต้องมีปริมาณน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

 

5.ความคงทนของสี ต้องมีมากกว่าหรือเท่ากับ 3